اخرین محصولات ثبت شده

آلودگی صوتی

آلودگی صوتی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی شهری خیابان کارگر

طراحی شهری خیابان کارگر: فضای حد فاصل میدان انقلاب اسلامی تا میدان حر

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه مدیریت منابع آب

برنامه مدیریت منابع آب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاروانسرا

کاروانسرا

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پارکینگ

تاسیسات و تجهیزات شهری _ پارکینگ

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شهرسازی پایدار

شهرسازی پایدار

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شهر هوشمند

شهر هوشمند

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معماری خانه های قدیمی

معماری خانه های قدیمی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درآمدی بر گردشگری

درآمدی بر گردشگری

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاپسیس

تاپسیس (TOPSIS)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ساختار توریسم

ساختار توریسم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ساختار توریسم

ساختار توریسم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل