فایل های دسته بندی پاورپوینت های درسی - صفحه 1

طراحی واحد یادگیری با موضوع بهداشت هان و دندان

مسواک زدن صحیح از ارکان اصلی بهداشت دهان و دندان است. در طول شبانه روز سه بار مسواک بزنیم که زمان های ان عبارتند از :بعد از صبحانه ،نهار و شام مسواک زدن باعث از بین بردن میکروب های دندان ها و سالم ماندن انها میشود.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي پديده خنثايي پول در اقتصاد ايران

بررسي پديده خنثايي پول در اقتصاد ايران

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

میزان کامیابی شبکۀ بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام

میزان کامیابی شبکۀ بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزه هاي مكتب تاريخي براي تحليل اقتصاد ايران

آموزه هاي مكتب تاريخي براي تحليل اقتصاد ايران

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقتصاد مقاومتی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با رویكردهای خصمانه آمریكا و عربستان سعودی در

اقتصاد مقاومتی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با رویكردهای خصمانه آمریكا و عربستان سعودی در بازار نفت

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شدت تحریم ها و فقر در ایران

شدت تحریم ها و فقر در ایران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی

مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر رشوه خواری بر بانکداری اسلامی

اثر رشوه خواری بر بانکداری اسلامی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی